2e Pinksterdag: koopzondag en Flipjes speeldag!

Radius: Uit
Radius:
km Set radius for geolocation
Zoek

FlipPas deelnemer worden?
Hoe meer ondernemers de FlipPas gebruiken als loyaliteitssyteem, hoe meer spaarders we kunnen binden aan onze stad. 

Tarieven
Voor deelnemers geldt een toetredingsfee. Hiermee wordt gecompenseerd dat er op het moment van intreden al een tegoed in het spaarsysteem beschikbaar is waar direct voordeel uit genoten kan worden. 

Toetredingsfee:                         € 100,00 exclusief btw per winkel
Maandelijkse licentie:                € 15,00 exclusief btw per maand
Inkoopprijs FlipPas:                  € 2,00 exclusief btw per FlipPas
Verkoopprijs aan consument:   € 2,50 inclusief btw per FlipPas
Waarde van een punt:               € 0,01
Kosten uitgeven punten:           € 0,013 per punt
Kosten innemen punten:           € 0,00 per punt

Minimale uitkering = 1 punt per euro omzet, inclusief btw

Rekenvoorbeeld
Een punt heeft voor de consument een waarde van € 0,01. Om het spaarsysteem te bekostigen is de waarde van een uitgegeven punt € 0,013 en de waarde van een ingenomen punt € 0,01. Een deelnemer verkoopt in een bepaalde maand voor € 1.000 aan producten aan houders van een FlipPas. Voor elke euro wordt 1 punt gegeven. Het aantal uitgegeven punten is 1.000. Aan dezelfde winkelier wordt door het spaarsysteem per uitgegeven punt 1,3 punt berekend, in totaal dus 1.300 punten, met een totale waarde van € 13,00.

De winkelier heeft in diezelfde maand ook punten ingenomen, bijvoorbeeld 500 punten. Deze worden in mindering gebracht op het aantal uitgegeven punten. Deze winkelier rekent dan voor die maand 1.300 – 500 = 800 punten af, met een totale waarde van € 8,00.
Als de winkelier 2.000 punten heeft ingenomen, dan heeft hij of zij een positief saldo en ontvangt 2.000 – 1.300 = 700 punten van het spaarsysteem, met een totale waarde van € 7,00.

De maandelijkse facturering wordt uitgevoerd door FlipPas B.V.

Apparatuur
De FlipPas is voorzien van een QR code. Veel moderne kassasystemen kunnen een dergelijke code scannen. Heb je geen online kassasysteem, dan kan de Loyalty app op elke telefoon worden geïnstaleerd. Via de app is de QR code te scannen. 

Heeft u interesse in de FlipPas of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!