Ledenvergadering

Ondernemersvereniging Hart van Tiel organiseert tweemaal per jaar een ledenvergadering voor haar leden. Na de ledenvergadering is er gelegenheid om te netwerken. De ledenvergaderingen van 2020 vinden plaats op 20 april en 12 oktober.
Meer informatie of een ledenvergadering bijwonen? Neem dan contact op met het secretariaat.