Doel
Een fruitmuseum waarin alle facetten van de fruitteelt tot uiting komen.

Voorzet/Inspiratie
Het zou fantastisch zijn als Tiel als fruitstad ook haar eigen fruitmuseum zou krijgen, waarbij alle facetten van de fruitteelt inzichtelijk worden gemaakt. Waarin heden verleden en toekomst van deze dynamische sector wordt getoond.
Dit alles natuurlijk met een educatief karakter en gebruik makend van alle moderne digitale middelen, waarin Flipje als gids een hoofdrol heeft. Onderzocht kan worden hoe dit te combineren is met het huidige Flipje museum. Momenteel wordt er onderzocht of in het oude Kantongerecht het toekomstige Deltamuseum gevestigd kan worden, wellicht is hier een connectie mee te maken. Het projectteam zou kunnen zoeken naar een geschikte locatie en alle mogelijkheden onderzoeken van de fruitteelt (heden verleden en toekomst) en kijkt of hier verbanden te leggen zijn met RAR (verleden) Veiling en fruitteeltorganisaties( heden) en Univ Wageningen (toekomst) in welke vorm zij een bijdrage kunnen leveren om.

Denktank
Een fruitmuseum gecombineerd met een Deltamuseum zou een verrijking voor Tiel en omgeving zijn. Een dergelijk project vraagt een lange adem. We zoeken hiervoor een denktank, die eens wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en welke partijen we kunnen binden. Mocht u interesse hebben hier vanuit uw expertise bij te dragen, meldt u dan bij de  binnenstadsmanager van Hart van Tiel.