Doel
Het terugdringen van de leeg uitziende etalages van Tiel.

Uitvoering
Hiermee kan Tiel er snel beter uitgaan zien. Door het in kaart brengen van alle leeg staande panden en eigenaren. Daarna in overleg met eigenaren zoeken naar invulling (zie vergeten ambachten). Eigenaren zullen overtuigd moeten worden dat bemanning van het pand geheel Tiel ten goede komt en weer eerder huurders trekt (investeren in de toekomst). De voorwaarden hoe een pand gebruikt mag/kan worden moet vooraf goed worden vastgelegd (tijdelijkheid–energieverbruik-sleutelgebruik-verzekering-sponsering gebruik pand etc ) Het projectteam stelt hiervoor een concept op. Dit wordt natuurlijk voorgelegd aan de pandeigenaren. Het definitieve contract zal beoordeeld worden door een jurist van de Gemeente Tiel, zodat alles goed is ondervangen.
Naast de oude ambachten kan ook gedacht worden aan:

  • Huis van Verhalen – ism bieb plantage RAR – idee Karin Eetgerink
  • Helden van Tiel – alleen gebruik etalage – panelen met verhalen van Tielse helden
  • Modelwinkel – nieuwste retailmogelijkheden (idee ROC)
  • Galerij – Kunstenaars De Werkplek exposeren bemand door bijv Swat/stage ROC