Doel
Parkeerplaatsen eye-catchers geven, zodat oog geleid wordt naar kunst ipv desolate plek.

Voorzet/Inspiratie
Grote vlakten vragen om grote beelden. Zo ook onze parkeerplaatsen. Een klein beeld valt weg in de weidsheid. Grote beelden zijn natuurlijk veel te prijzig en zeker gezien de toekomst van bijv de Waalplaat. Gelukkig kent Tiel het corso en maken bouwers elk aar al fantastische constructies. Door deze corsoconstructies te voorzien van ander materiaal of laten begroeien kan Tiel op een eenvoudige manier tijdelijk grote beelden op de desolate parkeerplaatsen krijgen. Op intiemere plaatsen of bij herhalingen van kunstuitingen kunnen de beelden kleiner zijn. Echter hoeven dit niet altijd beelden te zijn. Dit kan ook voort komen uit functionele objecten zoals in de vorm van een bankengroep, boomspiegels, grid van verlichting etc.
De grasstroken lenen zich ook uitstekend voor zgn “graskunst” (begroeide constructie)
Het projectteam inventariseert iom gemeente welke locaties in aanmerking mogen komen, waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met evenementen en hoog water.
Uit deze locatie volgt dan de zoektocht naar geschikte kunstuitingen.