Doel
Tot het komen van een aantrekkelijke binnenstad waarbij de historie waar mogelijk benadrukt kan worden en dit geldt zeker voor de vergeten stegen van Tiel.

Voorzet/Inspiratie
Waardevol Tiel, de Ver. Oudheidkamer Tiel e.o. En de groep de zakkendragers hebben zich recent al hard gemaakt voor de ME stegen. Ten eerste om ze (gedeeltelijk) open te houden, ten tweede om ze allemaal hun naam terug te geven dan wel te dopen met een nieuwe naam.
In het kader van de nieuwe binnenstad zijn juist ook de “aanvoerlijnen”cq “sluiproutes” in een stad heel interessant. Omdat genoemde partijen alle stegen al in kaart heeft gebracht kan er voortvarend te werk worden gegaan en een plan van aanpak gemaakt worden voor herijken voor deze mooie stukjes Tiel. Gekeken kan worden naar de vloer, gevelafwerking, verlichting en andere relevante zaken. In kader van fruitstad Tiel is het misschien ook een idee om te kijken of wanden geschikt zijn voor leifruit.

Korte nw Steeg
Inmiddels is er heel wat gebeurd. De zgn groep “De Zakkendragers” hebben alle stegen goed gedocumenteerd in kaart gebracht. Voorstel is nu om met één steeg te beginnen; de Korte Nieuw Steeg.
Binnenkort wordt er een voorstel voorgelegd aan de pandeigenaren, indien die akkoord zijn wordt het ter beoordeling voorgelegd bij de Gemeente.