Doel
Door middel van beeld en geluid de verhalen achter de voordeur optekenen.