Doel                      
Tot het komen van voldoende en optimale parkruimte rondom/in de binnenstad.

Voorzet/Inspiratie
Parkeren in Tiel is,  zoals in zoveel provinciesteden een moeilijk oplosbaar probleem. We willen de auto’s eigenlijk niet zien, maar liever wil zowel de consument als de ondernemer dat men bij  de voordeur kan parkeren. Tegenstrijdige belangen die goed tegen het licht   moeten  worden gehouden.
Hierbij zullen alle toekomstige veranderingen al in ogenschouw te nemen. Te weten nieuwe parkeergarage Westluidense Poort, luwen van de Waalplaat, parkeerdruk grote evenementen, bereikbaarheid Santwijckse/Waterpoort, toekomstige afname van huidige gebruik auto (deelverkeer), haalbaarheid, estetica etc.