Doel                      
Het terugbrengen van de stadspoorten in stad, als nieuwe entrees naar de binnenstad.

Voorzet/Inspiratie
De geschiedenis van de poorten zal het uitgangspunt dienen voor de nieuwe poorten. De historie en toenmalige architectuur zullen een goede inspiratiebron vormen, maar zal niet   niet leidend zijn. Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de eisen van deze tijd
(verkeer/hoogte, hufterproof etc). Met deze gegevens als onderlegger kunnen nieuwe poorten voor de stad worden ontworpen. Gestreefd moet worden naar hedendaagse vormgeving, gebruikmakend van de modernste technieken ( licht geluid, holografisch, 3d printing etc) . Het is niet de bedoeling om de oude stadspoorten te herbouwen, maar nieuwe entrees te maken met respect voor toen, maar met het bestaansrecht van het heden.