Doel
De streektaal terugbrengen in stad. Als eigenheid van het gebied.

Voorzet/Inspiratie
Deze mooie eigen taal, het Betuws dialect, zichtbaar maken in de binnenstad, dmv definitieve uitingen (beeld op wand of vloer), projectie (tijdelijk), integreren in nieuw of bestaand element (bank), uitdragen via bijv theater/verhalenvertellers, bij een evenement (gedichtendag) etc
Via het RAR en de Bieb is er veel over de ontwikkeling van de streektaal te vinden. Deze geschiedenis zal onder andere terug kunnen komen in het op te zetten Huis van Verhalen (zie werkgroep 07 Lege panden 11). Projectteam selecteert Spreuken en gedichten welke een link vormen met de locatie waarop te kunnen worden aangebracht of waarbij ze kunnen worden ondergebracht evenementen/ app etc.