Doel                      
Door middel van verschillende soorten verlichting en hier en daar een overkapping meer sfeer en allure terugbrengen in de stad.

Voorzet/Inspiratie
Dit project vraagt specialisten. Ten eerste het inventariseren van van de huidige verlichting, inclusief de feestverlichting. Daarna kan er een keuze gemaakt worden uit verschillende soorten verlichting:

  • algemene verlichting, waarbij het ornament architectonische uitstraling heeft
  • route verlichting, vanuit de div parkpl en station naar centrum
  • accentverlichting, aanlichten van bijz gebouwen/kunst/brug/boom
  • projectie, mogelijkheden tot projecteren (aankondigingen- film- gedicht etc etc)
  • funverlichting, tijdelijke verlichting bijv kerst (deze moeten makkelijk uit het straatbeeld te verwijderen zijn)

Het doel is om te komen tot een soort basis concept dat voorgelegd kan worden aan het kernteam.
Hart van Tiel wil ook kijken of er mogelijkheden zijn om overkappingen te realiseren (bijv versmalde gedeelte Waterstraat) . Hier zou onderzocht kunnen worden of de verlichtings- constructie tevens onderdeel zou kunnen zijn van de overkappingsconstructie.
Uitgegaan wordt natuurlijk van de nieuwste technieken op verlichting gebied ( led, detectie geïntegreerde geluidsmogelijkheden etc). Voor dit project zullen”we ons licht op moeten steken bij specialisten op dit gebied.

Overkapping niet wenselijk
De verlichting in de stad zien we ook graag als onderdeel van de identiteit van Tiel.
Zodat de sterke eigenschappen (historie, burg, gracht, bomen etc) de aandacht krijgen die ze verdienen en tevens een prettige sfeer onderstrepen.We hopen medio april een concept voorstel te hebben.
Een ontwerp voor een overkapping haalde het niet bij de stadsbouwmeester.