We staan ook tijdens deze lockdown graag voor u klaar!

Radius: Uit
Radius:
km Stel zoekstraal in
Zoek

Privacy

Hart van Tiel hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In onderstaande privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met gegevens van prospects, klanten en partners.

Bescherming Persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren op website en andere manieren worden vrijwillig verkregen en opgeslagen in een relatiebeheersysteem.

Gebruik persoonsgegevens

De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om relaties en leden te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen over de binnenstad van Tiel
  • over nieuwe producten en diensten van Hart van Tiel
  • voor marktonderzoek

Nieuwsbrief

  • Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en alleen gebruikt door Hart van Tiel en de FlipPas organisatie.
  • Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Uw gegevens zullen gebruikt worden in het kader van deze internetactie en om u te informeren over de producten en acties van Hart van Tiel en FlipPas. U hebt steeds het recht om te verzoeken uw gegevens uit het bestand te laten verwijderen en om uw gegevens in te zien.
  • Bij aanmelding worden uw gegevens opgeslagen in een database van Hart van Tiel. U kunt indien gewenst, per direct afmelden voor volgende nieuwsbrieven.
  • Hart van Tiel en FlipPas behouden zich het recht voor om deelnemers om zwaarwegende redenen, met opgaaf van reden, uit te sluiten van deelname aan de actie. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van misbruik.

Privacyverklaring

Voor meer informatie kunt u hieronder onze privacyverklaring downloaden. Desgewenst kunt u deze ook per email of schriftelijk bij ons opvragen. 

Privacyverklaring Hart van Tiel »

Telecommunicatiewet

Hart van Tiel conformeert zich aan de Telecommunicatiewetgeving in Nederland. Hart van Tiel bevestigt hierbij dat zij op een correcte wijze met persoonsgegevens omgaat in het electronische, telefonische en postale berichtenverkeer, alsmede bij de acquisitie van klanten en leden. Meer informatie over de Telecommunicatiewetgeving is te vinden op Opta.nl.

Aansprakelijkheid

  • Informatie op deze website mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Hart van Tiel en /of FlipPas.
  • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Hart van Tiel / FlipPas aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Hart van Tiel / FlipPas is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Hart van Tiel.