Project 10: Beelden tbv parkeerplaatsen

Doel
BeeldParkeerplaatsen eye-catchers geven, zodat oog geleid wordt naar kunst ipv desolate plek.

Voorzet/Inspiratie
Grote vlakten vragen om grote beelden. Zo ook onze parkeerplaatsen. Een klein beeld valt weg in de weidsheid. Grote beelden zijn natuurlijk veel te prijzig en zeker gezien de toekomst van bijv de Waalplaat. Gelukkig kent Tiel het corso en maken bouwers elk aar al fantastische constructies. Door deze corsoconstructies te voorzien van ander materiaal of laten begroeien kan Tiel op een eenvoudige manier tijdelijk grote beelden op de desolate parkeerplaatsen krijgen. Op intiemere plaatsen of bij herhalingen van kunstuitingen kunnen de beelden kleiner zijn. Echter hoeven dit niet altijd beelden te zijn. Dit kan ook voort komen uit functionele objecten zoals in de vorm van een bankengroep, boomspiegels, grid van verlichting etc.
De grasstroken lenen zich ook uitstekend voor zgn “graskunst” (begroeide constructie)
Het projectteam inventariseert iom gemeente welke locaties in aanmerking mogen komen, waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met evenementen en hoog water.
Uit deze locatie volgt dan de zoektocht naar geschikte kunstuitingen.

Uitvoering
Werkgroep 6 Kunst

Projectcoördinator
Nog niet bekend

Terug naar het projectenoverzicht »

01 aug 2015

De contacten met Vierstromenland zijn gelegd. Zij waren gelijk enthousiast over het idee om beelden van de corsoconstructies op de parkeerplaatsen te zetten.  De vraag wordt nu voorgelegd aan de corsobouwers. 25 augustus zal een van de projectteam leden tijdens de corsobouwers-vergadering e.e.a toelichten.

IMG_3527_1600x120022-02-2016

Veel gebeurt op het beeldenfront. Met de corso hebben we deel van de wagen van corsoclub Tiel , de zgn de kop van Tiel, aangekocht. Nu bleek hier veel piepschuim aan te zitten. En dat zijn cruciale elementen zoals bijv de neus en lippen. Deze zijn door de lassers met plasti-chirurgische precisie  er aan gemaakt. Momenteel wordt de constructie berekend en kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

De kop van Tiel komt tijdelijk te staan voor het Ambamro kantoor aan beiden zijden van het voetpad met de neus naar de Binnenstad. De constructie zal langzaam aan het zicht onttrokken worden door de klimop die erin mag groeien.