Project 35: Pianotoetsen

Doel
Een ode in de vorm van werkende pianotoetsen in de bestrating aan John van Buuren, de Tielse componist, die zoveel voor de stad heeft betekend.

Voorzet/Inspiratie
De bedoeling is tot het komen van een toetsenreeks van een piano die daadwerkelijk neer gelegd wordt in de bestrating (vlak) of als trap. Door over deze toetsen te lopen wordt de bijbehorende toon hoorbaar. Deze opdracht heeft zowel een software technische kant als een hardware kant. Uitgezocht moet gaan worden waar deze toetsen het best van gemaakt kunnen gaan worden en hoe deze door druk geluid voort gaan brengen. Na inventarisatie zal er tevens naar een geschikte locatie gezocht moeten worden, hierbij kan zeker uitgeweken worden naar de Waalplaat.

Uitvoering
Werkgroep 6 Kunst

Projectcoördinator
Nog niet bekend

Terug naar het projectenoverzicht »

UPDATE DD-MM-JJJJ

Hier uw tekst.