Project 4: Fruitbomen in de stad

Doel
FruitindestadOm de eigenheid van Tiel te benadrukken en een onderscheid te maken met andere provinciesteden wordt het fruitaspect letterlijk omarmd met als doel, Tiel het uiterlijk te geven van dé fruitstad van Nederland. Met een hoogstam fruitpark in het centrum en leiperen in de stegen en naar het centrum toe.

Voorzet/Inspiratie
Het zou mooi zijn als het projectteam de mogelijkheden zou kunnen onderzoeken van een fruitpark in het centrum en leiperen in de aanlooproutes/stegen of bij gevels die hier om vragen (aandacht voor bezonning). In overleg met bijv Fruitpark Ochten kijken welke rassen meest geschikt zijn om in de stad te poten qua gewasbestrijding, fruitval, boomgroei etc etc. Ook het onderhoud zal vooraf veilig gesteld moeten worden. Hierin zouden bijv maatschappelijke organisaties St Behoud Hoogstamfruit en Swat betrokken kunnen worden.

Uitvoering
Werkgroep 5 Fruit

Projectcoördinator
Nog niet bekend

Terug naar het projectenoverzicht »

11 juli 2015

Fruitbomen in de stad zou natuurlijk geweldig zijn. Maar daar zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. Om ons zo goed mogelijk te laten voor lichten hebben we contact gezocht met Landschapsbeheer Gelderland. Zij hebben een steunpunt hoogstamfruit en zetten ook vrijwilligersgroepen op voor het onderhoud. Begin september komen enkele leden van het steunpunt naar Tiel om e.e.a. ter plaatse te bekijken.

 

22 februari 2016

Locaties zijn bezocht, toestemming gevraagd. Landschap Beheer Gelderland zag mogelijkheden. Al met al zag het projectteam de bloesem in de lente al bloeien. De eerste bomen konden de grond in. Echter gaat het niet zo snel. Daarom is de hele fruitexercitie verplaatst tot het najaar. Dan zal voor elke locatie een hoogstambrigade gezocht worden. Worden aanwonenden betrokken bij de inrichting van een locatie. En hebben we meer tijd om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken. Ook kregen we onderweg nog zicht op klompen paden richting Tiel, dus zo kan het een met het ander gecombineerd worden.

Het duurt nog even maar volgend jaar hopen we toch echt dat de eerste fruitbomen in de hoofdstad van de Betuwe gaan bloeien.