Project 5: Taal van de streek

Doel
TaalvdStreekDe streektaal terugbrengen in stad. Als eigenheid van het gebied.

Voorzet/Inspiratie
Deze mooie eigen taal, het Betuws dialect, zichtbaar maken in de binnenstad, dmv definitieve uitingen (beeld op wand of vloer), projectie (tijdelijk), integreren in nieuw of bestaand element (bank), uitdragen via bijv theater/verhalenvertellers, bij een evenement (gedichtendag) etc
Via het RAR en de Bieb is er veel over de ontwikkeling van de streektaal te vinden. Deze geschiedenis zal onder andere terug kunnen komen in het op te zetten Huis van Verhalen (zie werkgroep 07 Lege panden 11). Projectteam selecteert Spreuken en gedichten welke een link vormen met de locatie waarop te kunnen worden aangebracht of waarbij ze kunnen worden ondergebracht evenementen/ app etc.

Uitvoering
Werkgroep 2 Taal

Projectcoördinator
Nog niet bekend

Terug naar het projectenoverzicht »

22-02-2016

De taal van de streek blijft bijzonder. Hoe spreekt men , hoe dicht men, overal is het anders. De taal kan ook iets vertellen over historie en verlangen.

Door echte Betuwse gedichten ( in dialect of met een inhoud behorend bij de Betuwe) op gevels te schilderen communiceert een gebouw met de bezoekers (inwoners of toeristen). Een gedichtje dat je elke week leest ken je op een dag uit te hoofd en dat is mooi als je elders bent.

In de binnenstad hebben we 2 locaties op het oog waar een gedicht prachtig zou staan. De eigenaren moeten alleen nog toestemming geven. De gedichten zijn in de maak, een van een zeer bijzondere Tielenaar, de andere door onze stadsdichter.