Veiligsheidsscan voor MKB

Om de kans op een inbraak of overval bij ondernemingen te verkleinen, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten een gratis veiligheidsscan uit te laten voeren bij kleine bedrijven (met maximaal 50 fte’s). Ook u als winkelier kunt hier gebruik van maken.

De scans worden uitgevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Tijdens de veiligheidsscan analyseert een beveiligingsadviseur samen met u de veiligheidsrisico’s. Na de scan ontvangt u een overzicht met alle tips en aanbevelingen van de adviseur. De ervaring heeft geleerd dat ondernemers waar een scan is gedaan hier heel tevreden over waren. Soms kan er zonder dat er sprake hoeft te zijn van forse investeringen toch al veel verbeterd worden aan uw veiligheid. Wanneer ook de derving nog eens afneemt is dit dubbel winst.

Op uw verzoek kan uw bedrijf worden bezocht door Arie Vink, adviseur van het CCV. Indien u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met Gert-Jan van Ingen, binnenstadsmanager Tiel (gingen@hartvantiel.nl). Als u in 2013 en 2014 al gebruik heeft gemaakt van de gratis veiligheidsscan, komt u hiervoor niet nogmaals in aanmerking.