Westluidense Poort

De Westluidense Poort is een centrale plek in de stad, een plek tussen oude binnenstad en de buitenstad en de rivier de Waal. Het is het gebied rond her voormalig GGR-gasgebouw, vlakbij de schouwburg en de bibliotheek. Een plek waar nu de kans is om er een goede invulling aan te geven voor een lange termijn.

Door de vestiging van culturele instellingen in aanvulling op de bestaande schouwburg Agnietenhof wordt de Westluidense Poort dé plek voor kunst, cultuur, informatie en recreatie voor jong en oud in Tiel én de regio. Een gezellige en aantrekkelijke plek, zowel in het gebouw als in de open ruimte er om heen, waar mensen samen komen op te dansen, muziek te maken, toneel te spelen, cursussen, lezingen en debatten te volgen en informatie op te halen. Voor amateurs, verenigingen, voor de mensen zelf. Waar mensen zich laten inspireren door bevlogen professionals en gastvrije vrijwilligers. De Westluidense Poort, het podium van en voor de stad en de regio.

In de Westluidense Poort zijn straks een flink aantal culturele instellingen te vinden, zoals:

  • de bibliotheek
  • de Plantage, centrum voor de kunsten
  • Expositieruimte 't Klooster
  • Poppodium Twentietoe

Ook komt er plek voor een toeristisch informatiepunt en het servicepunt amateurkunst. De balie verstrekt informatie over en verkoopt kaartjes voor vrijwel alle culturele evenementen in Tiel en de regio.

Doelen

Het realiseren en concentreren van het cultuurprogramma van Tiel in één gebied. De Westluidense Poort wordt de 'cultuurpoort' van de stad. Er ontstaat een centrum voor kunst, cultuut, informatie en educatie waarin diverse huidige cultuurfuncties zoveel mogelijk samen gaan onder één dak.

  • Het realiseren van een ondergrondse parkeergarage met circa 580 openbare parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad en de cultuurfuncties én ter vervanging van een deel van de parkeerfunctie op de Waalkade.
  • Het realiseren van een aantrekkelijke entree naar de binnenstad: een levendig gebied waarin ook wonen een plek inneemt.

Planning

  • Start - 2013: Uitwerken voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp, wijzigingsplan bestemmingsplan en aanvraag vergunningen.
  • Januari - mei 2014: Start bouwvoorbereiding. Een volledig overzicht staat in de bewonersbrief.
  • Eind 2016: Oplevering cultuur gebouw, parkeergarage en openbare ruimte.

Nadere informatie

Algemeen: Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de heer Henk van der Haar of mevrouw Frederique Bloem. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (0344) 63 71 98, e-mail wlp@tiel.nl.
Vragen over de bouwwerkzaamheden en overlast meldingen: VolkerSafeguard, (088) 186 94 53. Uw vraag of klacht wordt doorgegeven aan de betreffende medewerker, waarna er contact met u opgenomen wordt.

Inloopuur: Elke even week op woensdag van 9 tot 10 uur.
Vragen en Antwoorden: Bekijk de pagina met vragen en antwoorden van Gemeente Tiel. Deze zijn per onderwerp gebundeld.
Informatie over de toekomstige woningen en appartementen is te verkrijgen bij de heer Jos Kellenaers van Van Bergen Bouw, jkellenaers@vanbergenbv.nl