Fruitstad aan de Waal en geen 1 fruitboom in de stad. Dit kan natuurlijk niet. Caro Agterberg heeft dit telkens weer onder de aandacht gebracht.  En niet alleen fruitbomen, maar de hele stad vergroenen. Het begint vruchten af te werpen. Er kwamen meekoppelkansen tijdens de ontwerpsessies voor de nieuwe riolering in de binnenstad. De ideeën en ontwerpen voor verschillende locaties zijn inmiddels overgenomen. Medio 2021 zal de binnenstad worden vergroend en zal tevens het interieur en de verlichting van het winkelgebied worden verfraait.